Wednesday, 20 June 2018

ਇਸ਼ਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰਜਾਈਆਂ

ਧੜਕ ਰਹੇ ਅੱਜ ਸੁਰਖ਼ ਛਬੀਲੇ
ਕੁਜ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੁਸਕਾਈਆਂ ਨੇ
ਅੱਜ ਮਿਲਣੈ, ਮੈਂ ਪਲ ਨਾ ਝਮਕਾਂ
ਇਹ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰਜਾਈਆਂ ਨੇ 


No comments:

Post a Comment