Friday, 6 April 2018

ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਬ ਕੋ ਜਾਣੈ

ਜੋ ਭੀ ਕਿਆ, ਤੂੰ ਮੀਠਾ ਕਿਆ
ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਮਾਨਸ, ਤੂੰ ਏਕ ਜਿਆ
ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਇੰਨ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਮੇ
ਕਬੈ ਗੁਰੂ ਨਾ ਛਾਡੈ, ਵਾਸੈ ਹਰ ਵੇਸ਼ ਮੇ |

ਇਹ ਮਾਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਆ
ਹੱਸ ਕੇ ਜੀਵਣੇ ਕੋ, ਤੂੰ ਸੁਆਸ ਦਿਆ
ਨੀਲ ਛਤਰ ਹੇਠ ਚਮਤਕਾਰ ਕਈ ਹੋਵਣ
ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਆ, ਕੁਜ ਖ਼ਾਸ ਕਿਆ | 

No comments:

Post a Comment